Gia Định Báo 1890-031 - Công Việc Các Tàu Đò Đàng Sông Tại Nam Kỳ Chạy Đi

Discussion in 'Gia Định Báo 1865-1909' started by quanhbv, May 4, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Công vụ.
  - Đông dương nhứt thống
  - Nam-kỳ
  - Hội đồng quản hạt nhóm ngoài lệ
  Tạp vụ.
  - Sở thuế chánh ngạch
  - Sổ các người bổn quấc có bằng cấp élémentarie xin chỗ làm việc
  - Công việc các tàu đò đàng sông tại nam-kỳ chạy đi
  - Công việc xe đi từ tân-uyên qua biên-hòa
  - Phòng thương chánh
  Thứ vụ.
  - Truyện mạng lục
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WHjH18900805&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading