Gia Định Báo 1890-035 - Sổ Các Người Bổn Quấc Có Bằng Cấp Élémentaire Xin Chỗ Làm Việc

Discussion in 'Gia Định Báo 1865-1909' started by quanhbv, May 4, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Công vụ
  - Đông dương nhứt thống
  - Nam-kỳ
  Tạp vụ
  - Sở thuế chánh ngạch
  - Sổ các người bổn quấc có bằng cấp élémentaire xin chỗ làm việc
  - Bán hạ giá hai sở đất
  - Bán đấu giá một sở đất
  - Bán của công
  - Công việc các tàu đò đàng sông tại Nam-kỳ chạy đi
  - Phòng thương chánh
  Thứ vụ
  - Truyện mạng lục
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WHjH18900902&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading