Gia Định Báo 1890-042 - Dinh Đốc Lý Thành Phố Chợ Lớn

Discussion in 'Gia Định Báo 1865-1909' started by quanhbv, May 4, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Công vụ
  - Đông dương nhứt thống
  - Nam-kỳ
  Tạp vụ
  - Rút trong giấy nguyệt để các quan tham biện nói về sự thể làm mùa trong tháng Septembre 1890
  - Sở thuế chánh ngạch
  - Sổ các người bổn quấc có bằng cấp élémentaire xin chỗ làm
  - Dinh đốc lý thành phố chợ-lớn
  - Công việc các tàu đo đàng sông tại nam-kỳ chạy đi
  - Công việc xe đi từ tân-uyên qua biên-hòa.
  - Phòng thương chánh
  Thứ vụ
  - Chư quấc thại hội
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WHjH18901021&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading