Hấp Thụ Hg Trong Dung Dịch Nước Sử Dụng Dẫn Xuất Caboxymetyl Glucomannan

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Hấp Thụ Hg Trong Dung Dịch Nước Sử Dụng Dẫn Xuất Caboxymetyl Glucomannan

  Nguyễn Thị Đông, Nguyễn Tiến An,...
  Dẫn xuất cacboxymetyl glucomannan (CMG) với độ thế bằng 0,697 được tổng hợp từ phản ứng của glucomannan với axit monocloaxeti C (MCA) trong môi trường kiềm (pH = 10), ở 60°C, thời gian 3 giờ. Cấu trúc hóa học của dẫn xuất được chứng minh bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR. Khả năng hấp phụ ion Hg (II) trong dung dịch của dẫn xuất CMG và một số yếu tổ ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ như pH môi trường hấp phụ, nồng độ ion kim loại và thời gian đã được nghiên cứu. Kết quả cho thấy, CMG hấp phụ tốt ion thủy ngân trong môi trường có pH = 6,5; dung lượng hấp phụ tối đa đạt 615 mg/g sau 40 phút

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology
  ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading