Khảo Sát Khả Năng Sử Dụng Anôt Trên Cơ Sở Hợp Kim Sắt Silic Trong Bảo Vệ Catôt

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Khảo Sát Khả Năng Sử Dụng Anôt Trên Cơ Sở Hợp Kim Sắt Silic Trong Bảo Vệ Catôt Bằng Dòng Ngoại Cho Thép Cacbon Trong Môi Trường Đất

  Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Văn Chiến,...
  Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu bước đầu về cách xử lí bề mặt sắt silic và diễn biến anôt của nó trong môi trường đất. Bốn loại anôt nghiên cứu (CTT, TTCU, TTU, TTU-V) đều đáp ứng được yêu cầu làm anôt trơ trong bảo vệ catôt bằng dòng ngoài. Tuy nhiên dòng ăn mòn của anôt TTU-V trong môi trường đất là thấp nhất do sự có mặt của oxit phức FeVO4. Với những kết quả ban đầu đạt được mở ra triển vọng sử dụng anôt trơ trên cơ sở hợp kim sắt silic trong bảo vệ catôt.

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading