Mấy Suy Nghĩ Về Kiện Toàn Đội Ngũ Cốt Cán Lãnh Đạo Ở Cơ Sở Nông Thôn

Discussion in 'Tạp Chí Xây Dựng Đảng' started by admin, May 16, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Đội ngũ cán bộ cơ sở ở nông thôn hiện nay rất lớn và phát triển khá hoàn chỉnh, bao gồm cán bộ lãnh đạo, cán bộquản lý, cán bộ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ đoàn thể, cán bộ quân sự... hoạt động ở cấp xã và ở hợp tác xã, trong các tổ chức của Đảng, của chính quyền và các tổ chức chính trị kinh tế của quần chúng.
  Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở là phải quan tâm đến sự phát triển cân đối, hoàn chỉnh theo một cơ cấu hợp lý và ngày càng nâng cao về chất lượng toàn thể đội ngũ đó. Tuy nhiên, phải rất chú ý đến những cốt cán lãnh đạo. Vì họ giữ vai trò chủ trì, có ảnh hưởng rất lớn đến sự hoạt động của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, đến phong trào cách mạng của quần chúng, đến việc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading