Một Mô Hình Nhiễu Và Ứng Dụng Trong Việc Phát Hiện Chất Liệu

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Một Mô Hình Nhiễu Và Ứng Dụng Trong Việc Phát Hiện Chất Liệu

  Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga,...
  Bài báo đưa ra đề xuất một mô hình nhiễu cho chất liệu dựa vào lượng nhiễu dư trong quá trình thu nhận ảnh. Trên cơ sở mô hình nhiễu chất liệu đã xây dựng, chúng tôi đưa ra một thuật toán phát hiện chất liệu dựa vào nhiễu. Kết quả này là sự kế thừa kết quả của một nghiên cứu trước của chính nhóm tác giả. Đó là, dựa vào đặc điểm, mỗi hãng chế tạo thiết bị thu nhận thường có các chiến lược thu nhận ảnh khác nhau nên lượng nhiễu dư do các camera khác nhau để lại trên ảnh là khác nhau. Nhờ vào việc xác định lượng nhiễu dư này, nhóm tác giả đề xuất kĩ thuật nhận dạng ra loại camera đã dùng để chụp bức ảnh và do đó, có thể phát hiện được ảnh giả được ghép bởi các bức ảnh được chụp bởi các camera khác nhau. Phần còn lại của bài báo được cấu trúc như sau: Trình bày về nhiễu và mô hình nhiễu cho chất liệu; Đưa ra thuật toán phát hiện chất liệu dựa vào nhiễu; Kết quả thử nghiệm thuật toán; Cuối cùng là kết luận về kĩ thuật đề xuất.

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited by a moderator: Jun 21, 2015

Share This Page

Loading