Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của pH Và Dung Môi Etanol Đến Sự hình Thành Canxi Hydroxy Apatit Từ Canxi Nitra

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của pH Và Dung Môi Etanol Đến Sự hình Thành Canxi Hydroxy Apatit Từ Canxi Nitra

  Đào Quốc Hương, Dương Thùy Linh
  Đã tổng hợp và khảo sát ảnh hưởng của pH và dung môi etanol đến sự hình thành HA trong phản ứng kết tủa từ Ca(NO3)2, (NH4)2HPO4và dung dịch NH3 trong nước. Độ pH của hỗn hợp trong suốt quá trình là yếu tố quyết định đến độ đơn pha của sản phẩm và có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của phản ứng. Giá trị pH 11-12 là thích hợp nhất cho sự hình thành HA đơn pha với hiệu suất phản ứng cao. Dung môi có ảnh hưởng đến sự đơn pha và kích thước hạt của sản phẩm. Sử dụng etanol làm dung môi sẽ góp phần tạo thành sản phẩm phụ CaHPO4 và làm tăng kích thước hạt của sản phẩm chính HA.

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading