Nghiên Cứu Động Học Của Phản Ứng Trùng Hợp Axit Acrylic Sử Dụng Chất Khởi Màu Amoni Pesunfat

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Nghiên Cứu Động Học Của Phản Ứng Trùng Hợp Axit Acrylic Sử Dụng Chất Khởi Màu Amoni Pesunfat

  Trịnh Đức Công, Nguyễn Văn Khôi
  Bài báo đề cập đến phản ứng trùng hợp axit acrylic sử dụng chất khơi mào amoni pesunfat trong dung dịch nước, tốc độ phản ứng và năng lượng hoạt hóa của phản ứng được xác định bởi các phương pháp thực nghiệm. Phản ứng trùng hợp axit acrylic trong sự có mặt của amoni pesulfat đã được nghiên cứu. Các yếu tố ảnh hưởng lên mức độ chuyển hóa của polyacrylic và khối lượng phân tử trung bình của polyacrylic cũng được xác định. Kết quả cho thấy giữa mối quan hệ giữa độ các yếu tố ảnh hưởng này đến độ chuyển hóa và khối lượng phân tử trung bình, qua đó có thể lựa chọn các điều kiện cho quá trình trùng hợp axit acrylic để thu được sản phẩm polyacrylic mong muốn có thể.

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading