Nghiên Cứu Động Học Phản Ứng Tổng Hợp Isobutyl Propionate

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Nghiên Cứu Động Học Phản Ứng Tổng Hợp Isobutyl Propionate

  Mai Thanh Phong, Trần Duy Hải
  Cho tới nay, có rất nhiều công trình công bố về việc nghiên cứu động học phản ứng ester hoá. Tuy nhiên, việc nghiên cứu động học phản ứng ester hoá giữa axit propionic và isobutanol thì rất ít thấy. Đặc biệt ở Việt Nam chưa có công trình nghiên cứu nào về vấn đề này. Vì vậy việc nghiên cứu động học của phản ứng giữa axit propionic và isobutanol là cần thiết. Chất định hương Isobutyl propionate đã được tổng hợp bằng phản ứng ester hoá giữa axit propionic và Isobutanol. Phản ứng được tiến hành trong thiết bị phản ứng khuấy trộn gián đoạn dưới xúc tác đồng thể H2SO4 đặc. Phương trình động học của phản ứng đã được thiết lập. Hằng số tốc độ phản ứng (k1) ở 303, 313 và 323K có giá trị tương ứng bằng 0,0022; 0,0037 và 0,0047 l.mol-1ph-1. Năng lượng hoạt hoá của phản ứng trong khoảng nhiệt độ đã nghiên cứu là 31 kJ/mol.
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)
   

Share This Page

Loading