Nghiên Cứu Tính Chất Điện-Từ Của Hệ Vật Liệu Tổ Hợp

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Nghiên Cứu Tính Chất Điện-Từ Của Hệ Vật Liệu Tổ Hợp

  Trần Đăng Thành, Nguyễn Thị Hà,...
  Hệ vật liệu tổ hợp (1-x)La0,7Ca0,3MnO3+ xLa1,5Sr0,5NiO4(0 ≤ x ≤0,4) được chế tạo bằng phương pháp nghiền phản ứng kết hợp với ủ nhiệt. Khi tăng nồng độ pha điện môi La1,5Sr0,5NiO4 trong mẫu, nhiệt độ chuyển pha sắt từ- thuận từ hầu như không đổi (TC~ 252 K) trong khi đó nhiệt độ chuyển pha kim loại - điện môi giảm từ 251 K với x= 0,0 xuống 65 K với x= 0,2. Khi x ≥0,25, tính chất dẫn điện của vật liệu hoàn toàn thể hiện tính điện môi trong vùng nhiệt độ từ 30 K đến 300 K. Sự có mặt của pha điện môi La1,5Sr0,5NiO4 đã làm giảm mạnh giá trị từ trở trong vùng lân cận TC nhưng làm tăng đáng kể giá trị từ trở của hệ vật liệu (x ≤0,25) trong vùng nhiệt độ dưới TC

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading