Phân Lập Nhân Nuôi Lưu Giữ Và Định Tên Một Số Nấm Rễ Nội Cộng Sinh Trên Cây Lúa Và Cà Chua

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Phân Lập Nhân Nuôi Lưu Giữ Và Định Tên Một Số Nấm Rễ Nội Cộng Sinh Trên Cây Lúa Và Cà Chua

  Trần Thị Như Hằng, Trần Thị Hồng Hà,...
  Trong đề tài của chúng tôi, lúa và cà chua là các cây nông nghiệp được lựa chọn để phân lập các bảo tử nấm rễ nội cộng sinh (AM) và tìm hiểu mối quan hệ cộng sinh giữa nấm và cây. Trong bài báo này, chúng tôi xác đinh được cây Mã đề Ribwort (Plantago lanceolata) là cây chủ tốt cho nhân nuôi lưu giữ để làm tăng số lượng bào tử AM. Đã định tên đến chi các bào tử nấm rễ AM phân lập được đó là các chi Scutellospora, Glomus, Acaulospora, igaspora, và Entrophospora

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology
  ISSN: 0866 708X)

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading