Tập San Sử Địa 1970-17+18 - Về Các Danh Xưng Chỉ Người Chàm

Discussion in 'Tập San Sử Địa 1966-1975' started by admin, Jun 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Đồ biểu đối chiếu lịch xưa và công lịch - Hoàng Xuân Hãn
  - Từ cuộc bảo hộ đến cuộc đô hộ nước Cao Miên thời nhà Nguyễn - Phan Khoang
  - Bài Tế Nghĩa Trủng Văn do Thoại Ngọc Hầu chủ tế cô hồn tử sĩ sau ngày đào kinh Vĩnh Tế - Nguyễn Văn Hầu
  - Bài vè Thủy trình từ Huế vô Sài gòn - Bùi Quang Tung
  - Đất phù sa và phân hóa học trong việc trồng lúa ở Nam Việt Nam - Thái Công Tụng
  - Quốc hiệu Việt Nam và Đại Nam - Bửu Cầm
  - Đọc tài liệu của Sở Mật Thám Đông Dương về Đông Dương Cộng Sản Đảng - Bàng Thống và Đông Tùng
  - Làng Xóm - Nhất Thanh
  - Về các danh xưng chỉ người Chàm - Tạ Chí Đại Trường
  - Mục đích và ích lợi của Gia phả - Dã Lan Nguyễn Đức Dụ
  - Trung Việt văn hóa luận tập - Mai Chưởng Đức dịch
  - Phan Công Tòng - Phù Lang Trương Bá Phát
  - Vạn Thắng Vương - Tô Nam Nguyễn Đình Diệm
  - Nạn đói năm Ất Dậu (1945) - Tăng Xuân An
  - Đất đai nước ta về đời Hùng Vương - Đình Thụ Hoàng Văn Hòe
  - Niên biểu các nhân danh của những triều vua Việt Nam - Đặng Văn Châu
  - Giới thiệu sách báo
  - Mục lục phân tích bằng ngoại ngữ
  Link Download
  https://issuu.com/nvthuvien/docs/su-dia-14
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Apr 22, 2018

Share This Page