Tập San Sử Địa 1975-29 - Đặc Khảo Về Hoàng Sa & Trường Sa

Discussion in 'Tập San Sử Địa 1966-1975' started by admin, Jun 2, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Thử đặt vấn đề Hoàng Sa - Nguyễn Nhã
  - Quần đảo Hoàng Sa - Hoàng Xuân Hãn
  - Phúc trình về công tác nghiên cứu phốt-phát lần cuối cùng tại quần đảo Hoàng Sa của phái đoàn chuyên viên hỗn hợp Nhật Việt vào mùa thu năm 1973 - Trần Hữu Châu
  - Phúc trình cuộc thám sát hòn Nam Yít thuộc quần đảo Trường Sa vào mùa thu năm 1973 - Trịnh Tuấn Anh
  - Những sử liệu Tây Phương minh chứng chủ quyền của Việt Nam và quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa từ thời Pháp thuộc đến nay - Thái Văn Kiểm
  - Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa giữa Đông Hải - Lam Giang
  - Hoàng Sa và Trường Sa, lãnh thổ Việt Nam - Lãng Hồ
  - Những sử liệu chữ Hán minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua nhiều thế kỷ - Hãn Nguyên
  - Thử khảo sát về quần đảo Hoàng Sa - Sơn Hồng Đức
  - Hoàng Sa dưới mắt nhà địa chất H. Fontaine - Lạp Chúc Nguyễn Huy
  - Phương diện địa danh học của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Võ Long Tê
  - Nhận xét về các luận cứ của Trung Hoa liên quan tới vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Quốc Tuấn
  - Hoàng Sa qua vài tài liệu văn khố của Hội Truyền Giáo Ba Lê - Nguyễn Nhã
  - Các văn kiện chính thức xác nhận chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ thời Pháp thuộc tới nay - Bà và Ông Trần Đăng Đại
  - Hoàng Sa qua những nhân chứng - Trần Thế Đức
  - Thư mục chú giải về Hoàng Sa - Nhóm thư tịch sử địa
  Link Download
  https://issuu.com/nvthuvien/docs/su-dia-22
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Apr 22, 2018

Share This Page