Tối Ưu Đa Mục Tiêu Quá Trình Tinh Sạch Fructooligosaccharides Bằng Membrane G5

Discussion in 'Tạp Chí Hoạt Động Khoa Học' started by nhandang123, Jun 21, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  Tối Ưu Đa Mục Tiêu Quá Trình Tinh Sạch Fructooligosaccharides Bằng Membrane G5

  Lê Thị Hồng Ánh, Lê Xuân Hải,...
  Fructooligosaccharides (FOS) là các oligomer fructose trong đó các nhóm fructosyl được gắn với saccharose ở vị trí β-2,1, thường được mô tả bằng công thức GFn, trong đó G chỉ nhóm glucosyl và F chỉ nhóm fructosyl, n là số nhóm fructosyl. Phổ biến nhất là 1-kestose (GF2), nystose (GF3) và 1F-fructofuranosyl nystose (GF4). Bài báo đưa ra phương pháp vùng cấm với chuẩn tối ưu tổ hợp R là một phương pháp hiệu quả và thích hợp giải các bào toán tối ưu đa mục tiêu, đã xác định được điều kiện công nghệ tối ưu của quá trình lọc nano sử dụng membrane G5 để nâng cao độ tinh khiết của FOS là lưu lượng nhập liệu 3lít/phút, áp suất vận hành 19,9bar. Với chế độ đó, tốc độ dòng permeate đạt 53,3lít/m2.giờ, độ phân riêng của FOS đạt 81,85%, độ phân riêng của saccharose đạt 51,29% và độ phân riêng monosaccharides đạt 22,06%.

  (Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X)  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page

Loading