Tổng Mục Tài Liệu Ebook Nhà Xuất Bản | ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Discussion in 'Danh Mục Nhà Xuất Bản Việt Nam' started by admin, Feb 6, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]


  1. 50 Năm Chính Sách Giảm Sinh Ở Việt Nam 1961-2011, 2011
  2. An Sinh Xã Hội, 2015
  3. Bài Giảng Kinh Tế Lượng, 2011
  4. Bài Giảng Kỹ Năng Thuyết Trình, 2008
  5. Bài Giảng Quan Hệ Công Chúng, 2017
  6. Bài Giảng Quản Trị Rủi Ro, 2019
  7. Bài Giảng Văn Hóa Kinh Doanh, 2008
  8. Bài Tập Quản Trị Chiến Lược, 2011
  9. Bài Tập Quản Trị Chiến Lược, 2015
  10. Bài Tập Quản Trị Tác Nghiệp, 2011
  11. Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, 2011
  12. Bài Tập Xác Suất Và Thống Kê Toán, 2014
  13. Bảo Đảm Tài Chính Thực Hiện An Sinh Xã Hội Đối Với Người Cao Tuổi Khu Vực Nông Thôn Việt Nam, 2011
  14. Đại Cương Văn Hóa Việt Nam, 2015
  15. EQ Trí Thông Minh Xúc Cảm Trong Công Việc, 2020
  16. Logistics Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam, 2011
  17. Luật Lao Động Việt Nam, 2015
  18. Giáo Trình An Sinh Xã Hội, 2008
  19. Giáo Trình Bảo Hiểm, 2012
  20. Giáo Trình Công Nghệ Phục Vụ Trong Khách Sạn-Nhà Hàng, 2009
  21. Giáo Trình Đạo Đức Kinh Doanh Và Văn Hóa Công Ty, 2015
  22. Giáo Trình Kinh Tế Công Cộng, 2016
  23. Giáo Trình Kinh Tế Nguồn Nhân Lực, 2009
  24. Giáo Trình Kinh Tế Nguồn Nhân Lực, 2014
  25. Giáo Trình Kinh Tế Phát Triển, 2012
  26. Giáo Trình Kế Toán Quản Trị, 2012
  27. Giáo Trình Kỹ Năng Thuyết Trình, 2013
  28. Giáo Trình Khởi Sự Kinh Doanh, 2012
  29. Giáo Trình Lý Thuyết Thống Kê, 2012
  30. Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán, 2008
  31. Giáo Trình Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán, 2012
  32. Giáo Trình Marketing Du Lịch, 2015
  33. Giáo Trình Mô Hình Toán Kinh Tế, 2006
  34. Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngoại Thương Lý Thuyết Và Thực Hành Tập 1, 2015
  35. Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, 2011
  36. Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, 2012
  37. Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế, 2015
  38. Giáo Trình Quản Lý Dự Án, 2014
  39. Giáo Trình Quản Lý Nguồn Nhân Lực Trong Tổ Chức Công, 2013
  40. Giáo Trình Quản Trị Chất Lượng, 2012
  41. Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Lữ Hành, 2006
  42. Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, 2012
  43. Giáo Trình Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp, 2011
  44. Giáo Trình Tin Học Ứng Dụng, 2009
  45. Giáo Trình Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế, 2012
  46. Giáo Trình Thống Kê Đầu Tư Và Xây Dựng, 2010
  47. Giáo Trình Thống Kê Kinh Tế, 2010
  48. Giáo Trình Thương Mại Điện Tử Căn Bản, 2007
  49. Giáo Trình Thống Kê Dân Số, 2007
  50. Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp, 2016
  51. Marketing Công Cộng, 2007
  52. Marketing Dịch Vụ, 2008
  53. Marketing Lãnh Thổ, 2011
  54. Nghiệp Vụ Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu, 2012
  55. Kinh Tế Việt Nam Năm 2011-Kiềm Chế Lạm Phát Và Ổn Định Kinh Tế Vĩ Mô, 2012
  56. Kỹ Năng Ghi Nhớ, 2018
  57. Kỹ Năng Thuyết Trình, 2009
  58. Kỹ Năng Thuyết Trình, 2011
  59. Quản Lý Dự Án Cơ Sở Lý Thuyết Và Thực Hành, 2008
  60. Quản Trị Giá Trong Doanh Nghiệp, 2008
  61. Tâm Lý Học Tổ Chức, 2013
  62. Tổ Chức Sự Kiện, 2007
  63. Tổ Chức Sự Kiện, 2012
  64. Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế Phần 1-Đại Số Tuyến Tính, 2010
  65. Toán Cao Cấp Cho Các Nhà Kinh Tế Phần 2-Giải Tích Toán, 2010
  66. Thống Kê Kinh Tế, 2012
  67. Thông Tin Quản Trị, 2018
  68. Tư Duy Sáng Tạo Trong Lập Kế Hoạch Và Giải Quyết Vấn Đề, 2018
  69. Truyền Thông Giao Tiếp, 2020

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Aug 18, 2022

Share This Page