Tổng Mục Tài Liệu Ebook Nhà Xuất Bản | THÔNG TẤN

Discussion in 'Danh Mục Nhà Xuất Bản Việt Nam' started by admin, Feb 27, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  1. Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Phạm Hùng, 2011
  2. Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh, 2010
  3. Độc Đáo Ẩm Thực Huế, 2010
  4. Giáo Trình Phỏng Vấn Báo Chí, 2015
  5. Lật Lại Những Trang Hồ Sơ Mật, 2009
  6. Những Yếu Tố Của Báo Chí, 2013
  7. Tâm Lý Học Ứng Dụng Trong Nghề Báo, 2013
  8. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Ảnh Báo Chí, 2004
  9. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Báo Chí Điều Tra, 2004
  10. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Báo Chí Hiện Đại Nước Ngoài-Những Quy Tắc Và Nghịch Lý, 2004
  11. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Các Thể Loại Báo Chí, 2004
  12. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Các Thể Loại Báo Chí Phát Thanh, 2004
  13. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Công Nghệ Phỏng Vấn, 2004
  14. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Tập 1, 2004
  15. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Cơ Sở Lý Luận Báo Chí Tập 2, 2004
  16. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Giao Tiếp Trên Truyền Hình-Trước Ống Kính Và Sau Ống Kính Camera, 2004
  17. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Hướng Dẫn Cách Biên Tập, 2007
  18. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Hướng Dẫn Cách Viết Báo, 2003
  19. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Hướng Dẫn Cách Viết Báo, 2004
  20. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Hướng Dẫn Cách Viết Báo, 2006
  21. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Kỹ Năng Phỏng Vấn Dành Cho Các Nhà Báo, 2009
  22. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Nghề Làm Báo, 2007
  23. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Nghệ Thuật Phỏng Vấn Các Nhà Lãnh Đạo, 2004
  24. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Nghệ Thuật Thông Tin, 2004
  25. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Nghiệp Vụ Báo Chí-Lý Luận Và Thực Tiễn, 2004
  26. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Phóng Sự Báo Chí Hiện Đại, 2004
  27. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Phóng Sự Tính Chuyên Nghiệp Và Đạo Đức, 2009
  28. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Phóng Sự Truyền Hình, 2010
  29. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Truyền Thông Đại Chúng Công Tác Biên Tập, 2003
  30. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Truyền Thông Đại Chúng Công Tác Biên Tập, 2007
  31. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Truyền Thông Đại Chúng-Những Kiến Thức Cơ Bản, 2004
  32. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Truyền Thông Đại Chúng-Từ Thông Tin Đến Quảng Cáo, 2004
  33. Tủ Sách Nghiệp Vụ Báo Chí - Xuất Bản Quản Trị Và Marketing, 2004


  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   
  Last edited: Jul 26, 2022

Share This Page