Tổng Mục Tài Liệu Học Tiếng Anh

Discussion in 'Hướng Dẫn, Quy Định Sử Dụng' started by admin, Sep 11, 2021.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  1) English for Kids
  Come On Everyone 6 Levels | 60 Files | 1,2 GB | Build&Grow 2017 | Google Drive | NitroFlare
  Come On Phonics 5 Levels | 39 Files | 1,0 GB | Build&Grow 2016 | Google Drive | NitroFlare
  Easy Link 6 Levels | 50 Files | 0,9 GB | Build&Grow 2017 | Google Drive | NitroFlare
  Easy Link Starter 3 Levels | 24 Files | 0,6 GB | Build&Grow 2017 | Google Drive | NitroFlare
  Everyone, Speak! 3 Levels | 28 Files | 0,3 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Everyone, Speak! Beginner 3 Levels | 30 Files | 0,5 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Everyone, Speak! Kids 3 Levels | 30 Files | 0,6 GB | Build&Grow 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Grammar in Mind 3 Levels | 21 Files | 0,1 GB | Build&Grow 2009 | Google Drive | NitroFlare
  Grammar Space 3 Levels | 25 Files | 0,6 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Grammar Space Kids 3 Levels | 27 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2013 | Google Drive | NitroFlare
  Grammar Space Kids Beginner 3 Levels | 24 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Phonics Show 4 Levels | 45 Files | 1,2 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Read & Retell 3 Levels | 33 Files | 0,5 GB | Build&Grow 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Clue 3 Levels | 33 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Sketch 3 Levels | 27 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Sketch Starter 3 Levels | 36 Files | 0,6 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Sketch Up 3 Levels | 30 Files | 0,5 GB | Build&Grow 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Write Right 3 Levels | 12 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2010 | Google Drive | NitroFlare
  Write Right Beginner 3 Levels | 10 Files | 3,2 MB | Build&Grow 2010 | Google Drive | NitroFlare
  -----------
  Cambridge Starters 9 Levels | 28 Files | 0,2 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge Movers 9 Levels | 31 Files | 0,2 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge Flyers 9 Levels | 31 Files | 0,2 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare

  2) English for Teens
  Come On Phonics 5 Levels | 21 Files | 0,1 GB | Build&Grow 2010 | Google Drive | NitroFlare
  Insight Link 6 Levels | 106 Files | 1,3 GB | Build&Grow 2018 | Google Drive | NitroFlare
  Insight Link Starter 3 Levels | 50 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2018 | Google Drive | NitroFlare
  Listening Planner 2nd Edition 3 Levels | 18 Files | 0,8 GB | Build&Grow 2010 | Google Drive | NitroFlare
  Listening Seed 3 Levels | 18 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2010 | Google Drive | NitroFlare
  Listening Stage 3 Levels | 21 Files | 0,9 GB | Build&Grow 2018 | Google Drive | NitroFlare
  Listening Stage Starter 3 Levels | 15 Files | 1,5 GB | Build&Grow 2018 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Peak 3 Levels | 24 Files | 0,1 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Sense 3 Levels | 21 Files | 0,1 GB | Build&Grow 2015 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Source 3 Levels | 21 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2009 | Google Drive | NitroFlare
  Reading Sponge 3 Levels | 36 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare
  Subject Link 9 Levels | 113 Files | 1,1 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Subject Link Starter 3 Levels | 40 Files | 0,4 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Write It! Paragraph to Essay 3 Levels | 27 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2014 | Google Drive | NitroFlare
  Write Right Paragraph to Essay 3 Levels | 15 Files | 0,2 GB | Build&Grow 2011 | Google Drive | NitroFlare

  3) English for Students
  Cambridge English Compact 4 Levels | 22 Files | 1,7 GB | Cambrdige 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge English Complete | 61 Files | 3,2 GB | Cambrdige 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Empower 5 Levels | 55 Files | 3,9 GB | Cambrdige 2015 | Google Drive | NitroFlare
  English for Academics 2 Levels | 6 Files | 0,3 GB | Cambrdige 2014 | Google Drive | NitroFlare
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
  4) English for Teachers
  5) English for Exams
  Complete IELTS Bands 3 Levels | 20 Files | 1,2 GB | Cambrdige 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Exam Booster 3 Levels | 6 Files | 0,2 GB | Cambrdige 2017 | Google Drive | NitroFlare

  6) English for Skills
  Active Listening 2nd Edition 3 Levels | 19 Files | 0,9 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare
  Business Benchmark 3 Levels | 21 Files | 0,9 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare
  Business Start-Up 2 Levels | 11 Files | 0,3 GB | Cambrdige 2006 | Google Drive | NitroFlare
  Business Advantage 3 Levels | 23 Files | 2,2 GB | Cambrdige 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge Copy Collection | 56 Files | 1,7 GB | Cambrdige 2012 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge English For... | 38 Files | 0,5 GB | Cambrdige 2010 | Google Drive | NitroFlare
  Grammar and Vocabulary 2 Levels | 14 Files | 0,5 GB | Cambrdige 2015 | Google Drive | NitroFlare
  Cambridge English Grammar in Use | 44 Files | 3,9 GB | Cambrdige 2014 | Google Drive | NitroFlare
   

  buihuuhanh@gmail.com | Zalo/Viber: 0944.625.325

  Last edited: Sep 14, 2021

Share This Page