Trung Bắc Tân Văn 1940-042 - Địa Vị Quan Hệ Của Thái Lan Về Kinh Tế Ở Viễn Đông

Discussion in 'Trung Bắc Tân Văn 1915-1945' started by quanhbv, Apr 17, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Không đó thì đây
  Những tham vọng quá đáng và thái độ khiêu khích của Thái Lan
  Việc tăng binh bị của Thái Lan trong ít lâu nay phải chăng là để ủng hộ những yêu sách về đất đai đối với Đông Pháp
  Gió thổi bay chúng tôi đến BangKok ba ngày
  Thái độ của Thái Lan nên phải thế nào?
  Thời kì thứ nhất, Việt Nam lấy ba tỉnh ở Chân Lạp
  Thời kì thứ hai, sáu tỉnh Chân Lạp vào tay ta. Sự thành lập của Nam Kỳ
  Thời kì thứ ba: Đánh Thái Lan để giữ vững quyền đô hộ ở Chân Lạp
  Lấy lịch sử lập quốc gia của Thái Lan chúng ta thử xét về trình độ tiến hóa của một nước là: Muốn làm dân phải làm hòa thượng đã. Một nước có nhiều đình chùa thờ phật nhất!
  Địa vị quan hệ của Thái Lan về kinh tế ở Viễn Đông
  Nghệ sĩ đoàn diễn vở kịch"Cái Vạ". Một tối đặc biệt tài hoa son trẻ ở rạp Olympia
  Những cái vinh và cái nhục của nghề làm báo ở đây
  Con quỷ phong lưu
  Ông công sứ
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=ICkH19401222&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page