Trung Bắc Tân Văn 1944-214 - Những Ảnh Hưởng Của Chiến Tranh

Discussion in 'Trung Bắc Tân Văn 1915-1945' started by quanhbv, Apr 18, 2018.

 1. quanhbv

  quanhbv Active Member

  [​IMG]
  Hội nghị giáo khoa toàn quốc do hội truyền bá quốc ngữ tổ chức đã họp ở Hà Nội trong hai ngày 29 và 30 - 7 - 1944
  Kim Vân Kiều tân diễn Pháp Văn
  Những ảnh hưởng của chiến tranh
  Nhẫn nhục - Lê Tam Kính
  Nghiêm phục và vấn đề văn hóa Đông Tây
  Dấu cũ: Tuồng cổ
  Lê Văn Khôi - Lịch sử tiểu thuyết của Hồng Phong
  Một cuộc triển lãm tranh và đồ sơn
  Truyện người hàng xóm - Truyện dài của Nam Cao
  Link Download
  http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=ICkH19440806&e=-------vi-20--1--img-txIN------
  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page