Về Đổi Mới Nội Dung Và Phương Pháp Giảng Dạy Triết Học Mác – Lênin Cho Sinh Viên Không Chuyên Triết

Discussion in 'Tạp Chí Khoa Học Đại Học Trà Vinh' started by admin, May 19, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Giáo dục triết học Mác - Lênin là một yếu tố cơ bản và quan trọng để góp phần hình thành tư duy lý luận cho sinh viên, đáp ứng những đòi hỏi lý luận của công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong những năm qua việc giảng dạy môn triết học Mác - Lênin đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực tư duy lý luận cho sinh viên. Tuy nhiên, còn có những bất cập nhất định về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Vì vậy, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy môn triết học Mác – Lênin trong bối cảnh giáo dục hiện nay không những là yêu cầu bức thiết mà còn là đòi hỏi thường xuyên của thực tiễn.  Download Link
  eBook tuyển tập DVD Tạp Chí Khoa Học Trà Vinh
  http://tckh.tvu.edu.vn/images/So10/TAPCHISO 10_12.pdf

  https://www.mediafire.com/?hntqghhkmizgiq
   

Share This Page